Protea Boekwinkel

Bergzicht Plaza Andringastraat Stellenbosch Verkope (021) 882-9100 Bestuurder: (021) 882-9103

Latest News

Protea Boekwinkel Website

About Pacific Breeze

Subscribe

Unsubscribe

Advertise Here

Search

Nuusbrief 336 Newsletter

Published on 29 September 2016


Hulle noem hom Matrone - Sybrand de Beer
28 Sep 2016


Latest News

AGTERGROND: Die outobiografie van Sybrand Rynhardt de Beer, "Hulle noem hom Matrone"�, behels die aanloop tot en die viering van die hoogtepunte in sy loopbaan as die eerste manlike matrone in Suid-Afrika (1976) en daarna, eerste vroedmeester in die land (1979). Dit was geskiedenis in die beroep van "n man in verpleging, destyds "n oorwegend vroulike beroep, in Suid-Afrika. Die boek lig mylpale in verpleging uit en beskryf die eiesoortige eise en beperkings wat destyds aan mans in die professie gestel is. Die leser kry "n blik op die professie van verpleging oor meer as 50 jaar.

Sybrand het sy verhaal verpersoonlik met sy memoirs en kosbare foto's. Sy verhaal is in "n gesellige verteltrant geskryf en daar is grepe uit sy grootwordjare in die eietydse taalgebruik. Interessante koerant- en tydskrifartikels wat tydens die hoogtepunte van sy loopbaan verskyn het, vorm ook deel van die storie. Daar is na hom verwys as die "Vroedmeester"�, "n "Pa-trone"�, "Doring van "n matrone"� en "Meneer die matrone"�. Pittige opskrifte was "Yes sir that's my baby"� en "He strikes a blow for men's lib"�.

Die boek is bedoel as "n ode aan die beroep van verpleging en as inspirasie vir voornemende verpleërs en verpleegkundiges.

[ISBN: 9780928316278, sagteband, 99 ble., Naledi, R175.00]

[ Back ]


Bookmark and Share
 

Copyright 2019 Pacific Breeze 353 (Pty) Ltd, Protea Boekwinkel & OJB Web Development.

DMMA

All rights reserved. Protea Boekwinkel encourages freedom of speech and the expression of diverse views. The views of columnists published on Protea Boekwinkel are therefore their own and do not necessarily represent the views of Protea Boekwinkel. Protea Boekwinkel, its sponsors, contributors and advertisers disclaim all liability for any loss, damage, injury or expense that might arise from the use of, or reliance upon, the services contained herein.

For Advertising inquiries, click here.