Protea Boekwinkel

Bergzicht Plaza Andringastraat Stellenbosch Verkope (021) 882-9100 Bestuurder: (021) 882-9103

Latest News

Protea Boekwinkel Website

About Pacific Breeze

Subscribe

Unsubscribe

Advertise Here

Search

This category does not exist for this newsletter.

Gesprek sonder einde: Waar pas ek in by God se verhaal?
Chris van der Merwe

29 Jun 2016

AGTERGROND: Waar pas die mens in by God se verhaal? En watter keuses kan ons maak in hierdie drama waarvan ons medeskrywer is? Dit vra die skrywer wanneer hy in gesprek met sy lesers gaan: Hy praat oor die kerk en die mense om ons, oor ideologieë, oor dit wat ís en wat wás en wat kom. En hiervoor roep hy die Bybel, die Christelike tradisie asook C.S. Lewis en N.P. van Wyk Louw as getuies in. Soos enige hartgrondige, luisterende gesprek oor God, word ook hierdie een, onafwendbaar, "n gesprek mét God.
[ View More ]

Wanneer 'n jood die wêreld regeer - Joel Richardson
25 Nov 2015

AGTERGROND: "Wanneer ? Jood die wêreld regeer' gee aan die leser die ware, moontlik skokkende feite oor die nuwe verbond, die laaste dae, die duisendjarige ryk, die verhouding tussen Israel en die Kerk en wat elke Christen moet weet oor Israel in God se groot raadsplan. Die boek beantwoord talle vrae, soos: Is God klaar met Israel? Is die Abrahamitiese verbond vandag steeds relevant? Is die Ou Testament vervang?
[ View More ]

Geagte Jahwe - Willie Esterhuyse
30 Sep 2015

AGTERGROND: Willie Esterhuyse is 'n produk en kind van Suid-Afrika; wêreldbekend as denker, spreker en raadgewer vir staatsleiers. Sy passie vir reis bring hom uit by oerbeskawings waar hy godsdiens se geboorte sien. Tydens besoeke aan Malta raak hy vertroud met dié eilandjie se onstuimige voorgeskiedenis en erfenisterreine. Hy ontdek veral die arena vir die konflik tussen Christene en Moslems, 'n kwessie wat vandag die wêreld aan die praat en vrees het. In opvolg van, "God en die gode van Egipte"�, en "Die God van Genesis"�, sluit hy dié trilogie af met "Geagte Jahwe"�. Meesterlik besluit hy om direk 11 briewe te rig aan God op sy Bybelse noemnaam, Jahwe.
[ View More ]

Godsgeheim - Die verhaal van wetenskap en mistieke geloof
Jaap Durand

24 Jun 2015

AGTERGROND: In die reis waarop Jaap Durand ons neem, leer ons wat die vernaamste denkrigtings is waarmee daar oor die verband tussen godsdiens en wetenskap besin word. Gelowiges besef al meer dat wetenskaplikes oor die afgelope sowat 150 jaar ontdekkings gemaak het wat die verbysterende kompleksiteit van die lewe en die heelal beklemtoon. Hierdie inligting is wyd bekend. Terselfdertyd het gelowige denkers nuwe insigte verwerf oor geloof, baie daarvan in reaksie op die wetenskaplike ontdekkings. Nuwe denkraamwerke en die tydgees werk amper ongemerk deur na die manier waarop ons dink en glo.
[ View More ]

Dink jouself gelukkig - Pieter van Jaarsveld
01 Apr 2015

AGTERGROND: God se opdrag aan ons is om gelukkig te wees. Ons is geskape na die beeld van God en bedoel om 'n oorvloedige lewe te lei. Gelowiges mag nie lamlendige, negatiewe wesens wees nie. Navorsing bewys 50% van jou geluk word bepaal deur jou gene en 10% deur jou omstandighede. Die oorblywende 40% is binne jou eie beheer.
[ View More ]

Icons: Imaging the Unseen
On Beauty and Healing of Life, Body and Soul
Daniël J. Louw

14 Jan 2015

Many artists have, over the centuries, referred to the experience at the divine, regardless whether their subject was the human figure, landscape, still life or indeed religious or biblical themes. Art therefore requires a kind of openness; a willingness to mediate rather than to control. This sensitivity can best be described as humility, an obeisance to something we are part of. Therefore, to "see"� the "unseen"� in visual arts brings about awe and requires 'iconic viewing'. The spiritual realm, as portrayed by icons, has a healing quality in a world where the news and the arts are so full of tragedy and where the church's message so often sounds escapist or naïve.
[ View More ]

Die laaste dae - Wat profesieë vir ons oor die toekoms sê
Johan Malan

29 Oct 2014

AGTERGROND: Profesieë wat duisende jare gelede verkondig en opgeteken is, word in ons tyd letterlik vervul. Hierdie profesieë bevestig dat ons in die laaste dae leef en dien as waarskuwing oor wat vir die wêreld en sy mense voorlê. Daar is ? antichris wat kom en eindtydse oordele wat wag vir mense wat in hierdie tyd op aarde is.
"Die laaste dae"� bespreek postmodernisme, globalisme en die era van vertwyfeling en agnostisisme waarin ons leef. Dit skets die skouspelagtige tekens aan die son, maan en sterre wat verwag word, asook die natuurrampe wat op aarde gaan plaasvind.
[ View More ]
(1 Comment)

First Page | Prev Page | 1 | 2 | 3 | Next Page | Last Page

 

Copyright 2018 Pacific Breeze 353 (Pty) Ltd, Protea Boekwinkel & OJB Web Development.

DMMA

All rights reserved. Protea Boekwinkel encourages freedom of speech and the expression of diverse views. The views of columnists published on Protea Boekwinkel are therefore their own and do not necessarily represent the views of Protea Boekwinkel. Protea Boekwinkel, its sponsors, contributors and advertisers disclaim all liability for any loss, damage, injury or expense that might arise from the use of, or reliance upon, the services contained herein.

For Advertising inquiries, click here.